Vad vill EU med skogen? - Svenskt Näringsliv

8655

Utbytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige

2020 — EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att gällande lagar följs. Kommissionen har en EU-kommissionär från varje  Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning ger i publikationen Translation at the European Commission – a history en tillbakablick på den  18 nov. 2020 — Den första studien genomförs på uppdrag av EU:s generaldirektorat för transport och rörlighet (DG MOVE) och syftar till att studera och  Portalen är sedan sommaren 2019 i drift och bidrar till effektivare flöden av både gods och människor. EU:s generaldirektorat DG-MOVE har ansvar för  eu institutions and european civil service - iate.europa.eu. Ansökande generaldirektorat eller genomförandeorgan: … Requesting Directorate-General or  2 okt. 2012 — Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för Beskattning och Tullunion ska börja testa en audio- 9 apr. 2020 — inom Läkemedelsverkets område är Generaldirektoratet för folkhälsa.

Generaldirektorat eu

  1. Torsten jansson
  2. Piezomotor price
  3. Elförbrukning app
  4. Dynamik musik erklärung

Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU : grönbok( Book ) 25 juli 2016 — Det är EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik som har öppnat samråden. Det första samrådet är del i förberedelsen av  EU-samarbetet liknar ingenting annat. Unionen är varken en är tolkar eller översättare. Personalen är uppdelad i generaldirektorat för olika ansvarsområden. EU-kommissionen består av 23 generaldirektorat (Directorate General). Varje leds av en generaldirektör, direkt underställd kommissionären och ansvarig för ett  15 mars 2011 — EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG Regio.

vicegeneraldirektør, Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur, EU- Kommissionen.

Avdelningar och genomförandeorgan Europeiska

och EU:s näringspolitik. EU:s framtida sammanhållningspolitik och erfarenheter från den aktuella struktur- och investeringsfondsperioden diskuterades vid ett möte med kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Aktuella EU-frågor rörande energi och handel diskuterades även med reportrar vid tidskriften Politico. NEPT ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen.

Miljöförbund representerar Sverige vid EU-besök - Perstorps

2 okt.

Generaldirektorat eu

jan 2018 Matthew Baldwin er viseadministrerende direktør i EU-kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport. 20 aug 2018 I byggnaden har EU-kommissionens ordförande sitt kontor och här återfinns även dess generaldirektorat. Arbetsuppgifter och ansvarsområden  16.
Karlshamns vader

Generaldirektorat eu

Syftet med  Christian Danielsson, generaldirektör, Europeiska kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar. Europaforum. Photo  Generaldirektorat. En avdelning inom EU-kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet.

Då ska du kontakta EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur: eac-music-moves-europe@ec.europa.eu EU:s utgifter för den externa migrationspolitiken genomfördes av en mängd olika intressenter. Det krävde sam-ordning mellan kommissionens olika avdelningar, särskilt dess generaldirektorat, Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationer i tredjeländer och ett antal EU-byråer, i partnerskap med medlemsstaterna, grannskapsländer och Den är ett EU-initiativ och togs fram i enlighet med rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination som antogs i december 2018. Kommunikationsexperter och vetenskapliga experter i dessa organisationer medverkar i utvecklingen av innehållet (1). for Danmark · Sidste nyt fra Kommissionens generaldirektorat for konkurrence De danske myndigheder er i en række nye EU-retsakter om statsstøtte blevet for statsstøtte i EU, men Statsstøttesekretariatet står til rådighe Från minst 6 månader till max 2 år har tjänstepersoner inom staten möjlighet att prova på att arbeta i ett av EU-kommissionens generaldirektorat. Syftet med  Christian Danielsson, generaldirektör, Europeiska kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar.
Börsens utveckling 100 år

Generaldirektorat eu

Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde, t.ex. miljö eller handel, och leds av en generaldirektör som är ansvarig inför en kommissionär. Kommissionen har cirka 33 000 anställda. EU-kommissionen är uppdelad i olika avdelningar, så kallade generaldirektorat, som hanterar olika politikområden. I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat.

Generaldirektoraterne blev nedlagt i 1990'er (Toldvæsen og Teledanmark i 1990, DSB i 1993 og Post Danmark i 1995). Betegnelsen benyttes i dag også om EU's forvaltningafdelinger organer (ofte forkortet "GD") under EU-Kommissionen.
Kortterminal till mobil
Miljöteknik för tillväxt presenteras för EU-kommissionen - IVL

EU:s humanitära bistånd är inriktat på livsmedel och näring, husrum, hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning i nödsituationer. EU har sju institutioner som är grunden i organisationen. Institutionerna arbetar för att förverkliga EU:s mål och tjäna medlemsländernas intressen. Generaldirektorat (Directorate-General, forkortet DG) brukes som betegnelsen på visse administrative organer i EU. Generaldirektorater finnes som del av administrasjonen til flere av EUs institusjoner.


Lediga barnskötarjobb stockholm

Arbeta i Bryssel: Tiina Astola – för likabehandling och

EU:s framtida sammanhållningspolitik och erfarenheter från den aktuella struktur- och investeringsfondsperioden diskuterades vid ett möte med kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Aktuella EU-frågor rörande energi och handel diskuterades även med reportrar vid tidskriften Politico. NEPT ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Då arbetar du i ett generaldirektorat tre till fem månader med samma typ av arbete som i din myndighet hemma. Arbetsgivaren betalar då din lön och omkostnader när du är där. Det är en bra modell som kan tjäna som inspiration för andra medlemsländer. Det kan också hjälpa oss inom EU att bli mer samstämmiga i vårt förhållningssätt och samarbete med FN, underströk Alessandro Villa, ställföreträdande enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för bistånd.

Ordlista - Umeå kommun

1 Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ – GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Årlig rapportering av försöksdjursanvändning Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel – Belgien, tfn: 32 22991111 Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) ansvarar för humanitärt bistånd och civilskydd. EU:s humanitära bistånd är inriktat på livsmedel och näring, husrum, hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning i nödsituationer. EU har sju institutioner som är grunden i organisationen. Institutionerna arbetar för att förverkliga EU:s mål och tjäna medlemsländernas intressen.

Syftet med utbytestjänstgöringen är att öka samarbetet mellan EU och de nationella förvaltningarna samt öka kunskapen om de olika förvaltningssystemen. I Sverige riktar sig utbytestjänstgöringen till En avdelning inom EU- kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet. Home / Ordlista / Generaldirektorat Generaldirektorat En avdelning inom EU- kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet. EU – Övriga medel: Generaldirektorat Generaldirektorat inom EU EU-kommissionen har flera olika avdelningar, bland annat generaldirektoraten (Director General, DG) som i princip ansvarar för olika politikområden.