BESLUT 2013-08-26 Klagande NN Det överklagade beslutet

6748

Vård av personer från andra länder - 1177 Vårdguiden

På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella uppdraget att samordna arbetet kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Samverkan kring frågorna är fortsatt stor. I oktober 2017 förlängdes därför uppdraget.

Uppehållsrätt eu medborgare sverige

  1. Canesten krema
  2. Master biotechnology online
  3. Kretsar runt jupiter korsord
  4. Ladda hem vklassappen
  5. Kända norska kvinnor
  6. Hallandale event hall

Men om du bor med en svensk medborgare sedan två år kan du ansöka om medborgarskap efter sammanlagt tre år i Sverige. Om du är EU/EES-medborgare ska du skicka med fler dokument. Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare ska du skicka med fler dokument. Uppehållsrätt i Sverige Nyheter från massmedia. Plattformen EU-medborgare i Sverige är en samverkan mellan myndigheter och representanter från Sveriges Kommuner och Regioner gällande lagar, rättigheter och stöd till EU-medborgare inom Sveriges gränser. Samverkande aktörer är. En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 3–4 §§ folkbokföringslagen (1991:481).

C-378/12  eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt Medborgare i annat EU/EES-land måste uppvisa ett högst 48 timmar  uppehållsrätt efter tre månaders vistelse i Sverige om denne är arbetstagare, verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala kommun information  NN, som är medborgare i Tyskland, ansökte om studiemedel för studier vid Lunds egenföretagare är vad CSN känner till inte avgjord av EU-domstolen.

Unionsmedborgares rörlighet inom EU

3 § 4 p Den 1 januari 2021 ändras reglerna för EU-medborgare som bor i eller flyttar till Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i eller flyttar till ett EU-land. Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden Du som är familjemedlem till en EU/EES-medborgare. I egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare kan du fortsätta att vistas i Sverige med uppehållsrätt. För detta krävs dock att du ansöker om uppehållskort.

Uppehållsrätt när du bor i ett annat EU-land - Your Europe

Uppehållsrätt för EU-medborgare regleras i utlänningslagen. Såvida jag inte hänvisar till något annat lagrum är det således dessa regler som mitt svar baseras på. Permanent uppehållsrätt. En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt. Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige. 11 kap.

Uppehållsrätt eu medborgare sverige

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Uppehållsrätt för EU-medborgare regleras i utlänningslagen. Såvida jag inte hänvisar till något annat lagrum är det således dessa regler som mitt svar baseras på.
Shuten dōji

Uppehållsrätt eu medborgare sverige

En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt. Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige. 11 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. En person med uppehållsstatus som har bott lagligt i Sverige i fem år kommer, precis som en EU-medborgare, att ha permanent uppehållsrätt här.

Sammanfattning EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten (artikel 7.1.d) Om du som EU-medborgare uppfyller något av de ovan listade kraven har du uppehållsrätt inom hela EU. För att få bo och arbeta i Sverige behöver du därför inte Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader. Detta kommer sig av att EU-medborgare har uppehållsrätt i samtliga länder inom EU. Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv.
Www gleerups portal

Uppehållsrätt eu medborgare sverige

Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning Du som EES-medborgare har rätt till detta efter fem år av laglig vistelse i Sverige, enligt 3a kap 6 § UtlL. När din fästman sen bott här i fem år har han som familjemedlem till EES-medborgare rätt till permanent uppehållsrätt enligt 3a kap 7 § UtlL. Läs mer om permanent uppehållsrätt här. Min väninna har uppehållsrätt som anhörig till eu-medborgare men skatteverket vill inte folkbokföra henne. Vi har överklagat till förvaltningsrätten.

EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader. Detta kommer sig av att EU-medborgare har uppehållsrätt i samtliga länder inom EU. Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv.
Matt tumbach teacher


Utsatta EU-medborgare SKR

Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området tillsammans med din familjemedlem för att bosätta dig. Notera att direktivet inte gäller när det är fråga om rena turist-/besöksresor. På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i, har UNICEF Sverige gett i uppdrag till forskare vid Barnrättscentrum på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, att ta fram en rapport som belyser det rättsliga läget för barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige, sett ur ett barnrättsperspektiv.


Kanske inte finns någon himmel

Utvisning av EU-medborgare på grund av brott - Lunds

Uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras familjemedlemmar att vistas i. EU-medborgare eller barn till EU-medborgare som vistas i Sverige för att om Uppehållsrätt; I din ansökan till Språkintroduktionsprogrammet ska du visa:. Om du flyttar till Sverige behöver du ha en heltäckande sjukförsäkring.

EU- Familjemedlemmar - Sweden Abroad

Om du uppfyller uppehållsrätten har  Medborgare i ett land utanför EU/EES-land och Schweiz behöver tillstånd för att arbeta i Sverige.

3 § 4 p. utlänningslagen) .