Bild 1

5066

Slutrapport "Nationell Informationsstruktur för Vård och Omsorg"

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2014 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fack-språket för hälso- och sjukvård och socialtjänst som tillsammans kallas gemensam informationsstruktur. Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI är ett verktyg för att möjliggöra att olika aktörer skall kunna fungera, kommunicera och samverka effektivt genom överenskomna regler för dokumentation. Utvecklare till Nationell informationsstruktur, Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi är cirka 670 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor.

Nationell informationsstruktur

  1. Arbetsplatsolyckor byggbranschen statistik
  2. Mer hälsosamt liv
  3. Vaiana film svenska röster
  4. Västervik bostadsförmedling
  5. Designer kläder göteborg
  6. Embo journal impact factor bioxbio

Status. Från. Socialstyrelsen  Nationella eHälsodagen 2015 Niklas Eklöf Erika Ericsson Helena Nilsson. Nationella eHälsodagen 2015-10-07 Nationell informationsstruktur. Klassifikationer. certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister .” Inriktningsmål. De Nationella Fackspråk och Nationell Informationsstruktur.

Snomed CT ökar patientsäkerheten och minskar administrationen. Anna Aldehag.

Projektledare med erfarenhet inom socialtjänst eller informatik

2.2 Nationell Informationsstruktur. Referenser. Processbaserad verksamhetsutveckling - Varför - Vad - Hur?, Anders Ljungerg & Everth Larsson · SIQ · Nationell informationsstruktur 2015:1  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Arbetsplan för hälso- och sjukvårdsenheten 2011

I förekommande fall beskrivs hur attributet ska kodas med nationellt fackspråk. Nationell informationsstruktur är fortfarande under utveckling. Socialtjänstens verksamhetssystem klarar sällan systematisk upp-följning. Lagstiftning behövs som möjliggör lokala, regionala och nationella da-tabaser med individbunden data. Även den tekniska infrastrukturen för detta behöver utvecklas. Nationell patientöversikt Infektionsverktyget Elektroniskt förskrivarstöd Stärkt patientmakt Nya 1177.se Öppna jämförelser UMO.se Hälsodagbok Säkrare läkemedelsanvändning Elektroniskt förskrivarstöd SIL, NOD, Pascal, Effektiva vårdprocesser Nationell Informationsstruktur NF - SNOMED CT SITHS Klinisk forskning Samlad plattform för Från nationell informationsstruktur till tekniska standarder Torbjörn Dahlin Susan Sverin.

Nationell informationsstruktur

Gemensam informationsstruktur Gemensam informationsstruktur syftar till en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation genom att lägga grunden till hur information ska struktureras utifrån nationell informationsstruktur (NI) och möjliggöra en konsekvent terminologi och statistik genom Socialstyrelsens termbank, Snomed CT och hälsorelaterade Tjänsten är placerad på enheten för informationsstruktur och e-hälsa, som bland annat har ett samordningsuppdrag inom området för nationell e-hälsa.
Jean-jacques rousseau emile

Nationell informationsstruktur

Nationell informationsstruktur •Ramverk med referensmodeller för att skapa enhetligt strukturerad dokumentation •Beskriver begrepp och information i en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som ska kunna hållas i patientjournal •Att informationen ska kunna återanvändas i olika syften. Gemensam informationsstruktur Gemensam informationsstruktur syftar till en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation genom att lägga grunden till hur information ska struktureras utifrån nationell informationsstruktur (NI) och möjliggöra en konsekvent terminologi och statistik genom Socialstyrelsens termbank, Snomed CT och hälsorelaterade Tjänsten är placerad på enheten för informationsstruktur och e-hälsa, som bland annat har ett samordningsuppdrag inom området för nationell e-hälsa. Produkterna inom förvaltningen vänder sig till verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2014 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fack-språket för hälso- och sjukvård och socialtjänst som tillsammans kallas gemensam informationsstruktur. Nationell Informationsstruktur …förenklad och mer enhetlig metadatasättning via masters som idag stödjer kodverk; ICD, ICF, KVÅ, ATC, NPU, AID och plankoder men kan i framtiden enkelt mappas mot exempelvis Snomed.

Nationell informationsstruktur. Nationellt  Strukturera och koda 2016-04-11 26 • Strukturera informationsmängderna i nationella riktlinjer – nationell informationsstruktur • Använda ett  Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att tillhandahålla och stödja använd- ningen av en nationell informationsstruktur (NI), och olika  metod- och modellstöd vid tillämpningen av nationell informationsstruktur samt vid utvecklingsarbete med informatik och strukturerad information i hälso- och  Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument 5 Nationell informationsstruktur 2019:1, Modeller för socialtjänst,  utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur göras nationellt och lokalt så att respektive kommun inte behöver hitta "sin lösning" så att  Kunskapsstöd. Förvaltningen av Nationell informationsstruktur användning av den nationella informationsstrukturen (NI) för att strukturera. skapa en nationell informationsstruktur för vården. • vidareutveckla den nationella tekniska infrastrukturen i vården för att skapa en säker elektronisk kommu-.
Podcast statistik österreich

Nationell informationsstruktur

nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk i hälso-sjukvård och socialtjänst genom att ta fram och sprida metoder, regler, utbildningsmaterial m.m., - tillsammans med huvudmännen ta fram en plan för dels långsiktig förvaltning och finansiering av Laboratoriemedicinska koder (NPU), NSG strukturerad vårdinformation. Samverkansgruppen har i uppdrag att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det är en avgörande del i att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård. För den fortsatta utvecklingen av regionernas förvaltas nationellt och utvecklas vidare i en gemensam organisation framöver. Det är angeläget att nationell informationsstruktur och nationellt fack-språk testas i syfte att belysa nyttan, öka kvaliteten samt identifiera möjliga vägar till användning. Socialstyrelsen ska som en del av detta nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det ska underlätta för vårdgivare och utförare inom socialtjänsten att införa och använda en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk.

Regeringen beslutade 2006 efter att ha reviderat den nationella IT-strategin inom vård- och omsorg att arbetet skulle gå i en ny riktning. Strategin utvidgades för att bättre kunna täcka de förändrade behoven som observerats inom hälsosektorn. Bakgrund Den nationella IT-strategin för vård och omsorg omfattar åtgärder inom sex insatsområden, som tillsammans ska bidra till en mer tillgänglig och säker information inom vård och omsorg: – Vi behöver nu förstärka vårt team med en verksamhetskonsult med fokus på kommunal hälso- & sjukvård (HSL).
Tappa mjölktänder
Nationell informationsstruktur och Snomed CT أ¶kar 2018/12/14

nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk i hälso-sjukvård och socialtjänst genom att ta fram och sprida metoder, regler, utbildningsmaterial m.m., - tillsammans med huvudmännen ta fram en plan för dels långsiktig förvaltning och finansiering av Laboratoriemedicinska koder (NPU), NSG strukturerad vårdinformation. Samverkansgruppen har i uppdrag att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det är en avgörande del i att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård. För den fortsatta utvecklingen av regionernas förvaltas nationellt och utvecklas vidare i en gemensam organisation framöver. Det är angeläget att nationell informationsstruktur och nationellt fack-språk testas i syfte att belysa nyttan, öka kvaliteten samt identifiera möjliga vägar till användning. Socialstyrelsen ska som en del av detta nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det ska underlätta för vårdgivare och utförare inom socialtjänsten att införa och använda en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk.


Jobb hållbarhet

Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI

E-hälsomyndigheten har även påbörjat analysen av hur den nationella läkemedelslistan kan förberedas för generisk förskrivning. Fortsatt samarbete och ytterligare utredning krävs för att färdigställa Nationell patientöversikt Infektionsverktyget Elektroniskt förskrivarstöd Stärkt patientmakt Nya 1177.se Öppna jämförelser UMO.se Hälsodagbok Säkrare läkemedelsanvändning Elektroniskt förskrivarstöd SIL, NOD, Pascal, Effektiva vårdprocesser Nationell Informationsstruktur NF - SNOMED CT SITHS Klinisk forskning Samlad plattform för nationellt fackspråk för vård och omsorg, nationell informationsstruktur, patientsäkerhet, utdata, Verksamhetsrådet. Giltig fr o m: 2012-06-12 Utfärdande enhet: Ledningsstaben LiÖ för hälso Målgrupp: Användare och förvaltare av LiÖ:s IT-stöd - och sjukvård. Giltigt t o m: 2014-06-12 Framtagen av: (Namn, titel) Sara Carlsén Användning av en gemensam referensmodell är nödvändig för att uppnå generalitet och undvika skilda tolkningar. Ett mål med informatikarbetet är framtagning av en entydig dokumen­ta­tion av registrets informationsbehov grundat på gemensamma standards, idag Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur. Informatikarbetet etablerat en Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation med uppdrag att samordna regioners arbete mot en mer enhetlig informationsstruktur och tillämpning, oberoende av vårdinformationssystem.

Confluence

Warning: preg_match_all() [function.preg-match-all]: Compilation failed: invalid range in character class at offset  Utveckling och förvaltning av nationell informationsstruktur och natioellt fackspråk för vård och omsorg (Dnr 2.4-23235/2011).

9 Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) av den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Göran Stiernstedt föreslår att att ett nationellt center för informationsstruktur och informatik ska bildas. 5.4 Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk 23 6. Slutsatser 24 6.1 Information som redan är strukturerad 24 6.2 Fortsatt arbete med IDMP 24 6.3 Fortsatt arbete med strukturerad dosering 25 6.4 Fortsatt arbete med termer, definitioner och informationsstruktur 25 … information och de frågor som rör Nationell informationsstruktur, Nationellt fackspråk och användningen av IDMP-standarder. E-hälsomyndigheten har även påbörjat analysen av hur den nationella läkemedelslistan kan förberedas för generisk förskrivning. Fortsatt samarbete och ytterligare utredning krävs för att färdigställa Nationell patientöversikt Infektionsverktyget Elektroniskt förskrivarstöd Stärkt patientmakt Nya 1177.se Öppna jämförelser UMO.se Hälsodagbok Säkrare läkemedelsanvändning Elektroniskt förskrivarstöd SIL, NOD, Pascal, Effektiva vårdprocesser Nationell Informationsstruktur NF - SNOMED CT SITHS Klinisk forskning Samlad plattform för nationellt fackspråk för vård och omsorg, nationell informationsstruktur, patientsäkerhet, utdata, Verksamhetsrådet. Giltig fr o m: 2012-06-12 Utfärdande enhet: Ledningsstaben LiÖ för hälso Målgrupp: Användare och förvaltare av LiÖ:s IT-stöd - och sjukvård. Giltigt t o m: 2014-06-12 Framtagen av: (Namn, titel) Sara Carlsén Användning av en gemensam referensmodell är nödvändig för att uppnå generalitet och undvika skilda tolkningar.